Welkom

Afstudeeronderzoek Christian Vermeulen

Op deze website hou ik de voortgang van mijn afstudeeronderzoek bij. Hieronder een filmpje met een korte introductie over mijn onderzoek. Daaronder een meer uitgebreide toelichting op de probleemstelling en het onderzoek.

Probleemstelling

Op de Nederlandse vaarwegen wordt het steeds drukker. De pleziervaart neemt toe terwijl in de beroepsvaart steeds meer vervoer over het water plaats vindt. Het gevolg is dat er steeds meer verkeer op de binnenvaart plaats vindt. Hierdoor worden beroepsvaart en pleziervaart ook steeds vaker met elkaar geconfronteerd. Naar aanleiding van een aanvaring tussen beroepsvaart en recreatievaart in 2013 verschenen er diverse berichten in de media over de toenemende ongelukken op het water.

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2011 het volgende bepaald: “Het aantal ongevallen met significante gevolgen op de Nederlandse binnenwateren is in 2020 door permanente verbetering verder verminderd tot onder de 115 per jaar.”
In de pleziervaart is het pas verplicht om een vaarbewijs te hebben bij het besturen van boten langer dan 15 meter of snelle motorboten (korter dan 20 meter en sneller dan 20km/u). Hierdoor beschikt slechts 43% van de pleziervaart over een klein vaarbewijs 1. Het gevolg is dat er zich nu een aanzienlijk verschil in stuurmanskunst voordoet tussen de beroepsvaart en pleziervaart.

Het project “Varen doe je samen” is in het leven geroepen om hier aandacht aan te besteden en de veiligheid op het water te verbeteren. Dit project gaat er van uit dat schippers zelf de nodige actie ondernemen om hun veiligheid te verbeteren door deel te nemen aan praktijkdagen en zich in te lezen in de theorie.

Uit een gebruikerstevredenheidsonderzoek onder de recreatievaart blijkt dat de campagne Varen Doe Je Samen slechts bij 49% van de recreanten bekend is. Slechts een kwart van de recreanten zegt zijn gedrag naar aanleiding van deze campagne aangepast te hebben in de vorm van ‘beter opletten’ en ‘bewuster varen’. Tevens volgt uit dit onderzoek dat men op gebied van communicatie vraagt om meer en betere communicatie op het water en marifoongebruik zelfs verplicht te stellen. Met betrekking tot veiligheid vindt een groot deel van de recreanten dat een vaarbewijs verplicht moet worden.

Onderzoek

Wat ik wil onderzoeken is hoe ik door middel van bestaande technieken in te zetten de recreatievaart kan ondersteunen in hun gedrag rondom beroepsvaart. Mobiele telefoons en tablets beschikken tegenwoordig allemaal over minimaal een GPS. Daarnaast beschikken de meeste ook over een internetverbinding.

Hoofdvraag

Hoe kunnen we deze mobiele devices inzetten om de schippers in de pleziervaart inzicht te geven in de beroepsvaart in hun omgeving?

Deelvragen

Doelgroep

 • Hoe ervaren de beroeps- en pleziervaart de veiligheid op het water?
 • Hoe is het contact op het water tussen beroeps- en pleziervaart?
 • Aan welke informatie hebben de plezier- en beroepsvaart behoefte tijdens het varen?
 • Welke devices hebben plezier- en beroepsvaart aan boord?
 • Hebben zowel plezier- als beroepsvaart internet aan boord?

Informatievoorziening

 • Kunnen we de locatie van beroepsvaart realtime naar de pleziervaart streamen?
 • Kunnen we proximity warnings geven op basis van richting en snelheid van omliggend verkeer?

Technieken

 • Hoe werkt en wat is AIS?
 • Hoe kunnen we een zo realtime mogelijke datastroom opzetten?
  • Websockets?
  • AJAX?
 • Hoe verwerken we binnenkomende GPS data van zowel AIS als Mobiel?
 • Hoe precies is GPS en de AIS?

Comments are closed.