Concept BoatWAY

No tags Permalink 0

Het concept genaamd BoatWAY (Boat Where Are You) is een eerste aanzet tot een app die de pleziervaart moet gaan ondersteunen in hun gedrag op het water. De app zal gebruik maken van het AIS signaal om beroepsvaart in de omgeving in kaart te brengen. De belangrijkste schermen van de app zijn dan ook de ...

Eerste Concept

No tags Permalink 0

Naar aanleiding van mijn onderzoek is het tijd om op zoek te gaan naar een eerste concept. Naast de randvoorwaarden die uit de enquete kwamen heb ik ook een brainstorm gedaan met allerlei mogelijke apps. Hierbij heb ik elke randvoorde los gelaten om zo veel mogelijk ideeën op te doen. Vervolgens ik met behulp van een ...