Gesprek met VNM

Op vrijdag 27 maart heb ik een gesprek gehad met John van Gelder, bestuurslid van het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Tijdens dit gesprek heb ik een goed beeld gekregen vanuit de hoek van pleziervaart over de huidige situatie en tevens al een stukje feedback op mijn eerste concepten. Allereerst wees John mij op de grote verschillen die ...

Uitslag enquêtes scheepvaart

No tags Permalink 0

(De specifieke cijfers staan onderaan in deze post). Toelichting Respondenten Ondanks dat er meer dan 450 mensen op mijn enquete gereageerd hebben, heb ik nog steeds het gevoel dat de uitslag niet geheel representatief is. De pleziervaarders die gereageerd hebben zijn veelal mensen die al ervaren zijn in het varen en ook regelmatig varen. Deze mensen zijn reeds ...

Gesprek met VTS operator in Dordrecht

Donderdag 6 maart ben ik samen met Bram van der Giessen langs geweest bij de verkeerspost Dordrecht. Deze post wordt beheert door Rijkswaterstaat. We zijn ontvangen door Wiebrand Bouwkamp  en hebben hier gesproken met Adriën van Loon. Wiebrand is een developer bij Rijkswaterstaat die erg veel met het AIS systeem werkt en Adrian is een ...

Interview VTS Operator

Samen met Bram Giessen ben ik vrijdag 27 februari 2015 op bezoek geweest bij de VTS van Rotterdam op de post Botlek. Voor Bram is de insteek van dit bezoek vooral de veiligheid in het scheepvaartverkeer terwijl voor mij de focus ligt op de pleziervaart in het gebied. Wij hebben gesproken met Hans Aarts, hij is ...

Vraagstellingen definieren en contacten verzamelen

No tags Permalink 0

Nu deze eerste week ten einde dreigt te lopen is het tijd om even een korte update te geven over mijn onderzoeksfase. Ik heb inmiddels 3 stakeholders gedefinieerd waar ik informatie van wil hebben om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de wensen vanuit de doelgroep. Deze zijn: Pleziervaart rondom Zuid-holland Beroepsvaart VTS-Operators Voor elk heb ...