Gesprek met VNM

Op vrijdag 27 maart heb ik een gesprek gehad met John van Gelder, bestuurslid van het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Tijdens dit gesprek heb ik een goed beeld gekregen vanuit de hoek van pleziervaart over de huidige situatie en tevens al een stukje feedback op mijn eerste concepten. Allereerst wees John mij op de grote verschillen die ...

Bezoek HISWA 2015

No tags Permalink 0

Op vrijdag 13 maart ben ik naar de Amsterdam Rai geweest om de HISWA te bezoeken. Tijdens de HISWA heb ik met een aantal interessante partijen gesproken om te kijken of ik meer informatie kon krijgen en eventueel zelf hulp in mijn onderzoek. Varen Doe Je Samen - Rowena van der Maat Uiteraard ben ik bij het ...

Benaderen Doelgroep

Week 2 telt inmiddels alweer 2 dagen. Tijdens deze twee dagen ben ik vooral bezig geweest om mogelijkheden te zoeken om mijn doelgroep te benaderen. Ik heb twee enquêtes opgezet, namelijk voor de pleziervaart en voor de beroepsvaart. Tevens heb ik een filmpje opgenomen om snel en kort mijn afstudeeronderzoek te introduceren. Middels dit filmpje hoop ...

Afstudeervoorstel

No tags Permalink 0

Om van start te kunnen gaan heb ik eerst een afstudeervoorstel geschreven. Hierin geef ik een korte beschrijving van de stakeholders, de probleemstelling en de richting waarin ik een oplossing wil zoeken. Zie hieronder een korte presentatie die mijn voorstel samenvat. Het volledige voorstel is hier te lezen: Afstudeervoorstel