Interview VTS Operator

Samen met Bram Giessen ben ik vrijdag 27 februari 2015 op bezoek geweest bij de VTS van Rotterdam op de post Botlek. Voor Bram is de insteek van dit bezoek vooral de veiligheid in het scheepvaartverkeer terwijl voor mij de focus ligt op de pleziervaart in het gebied.

Wij hebben gesproken met Hans Aarts, hij is een VTS operator in Rotterdam. Tijdens ons bezoek zijn we begonnen met een interview om meer gericht om informatie te vragen. Ik begreep al snel van Hans dat tijdens het hoogseizoen er toch nog aardig wat pleziervaart is. Hij geeft aan dagelijks te maken te hebben met pleziervaart en dat hun gedrag beter kan. De laatste jaren is dit al veel verbeterd maar er zijn nog steeds te veel pleziervaarders die roekeloos gedrag vertonen. Echt gevaarlijke situaties levert dit niet direct op, maar spannende en risicovolle momenten zijn geen uitzondering.

Als ik doorvraag naar het contact met de pleziervaart (via marifoon) dan blijkt ook dit dagelijkse kost te zijn. Dit is volgens Hans ook erg belangrijk en moet vooral zo blijven. Het komt ook nog regelmatig voor dat pleziervaart géén marifoon aan boord heeft en / of niet uitluistert op de aangewezen blokkanalen. Dit is tevens een van de grootste ergernissen die Hans als VTS operator heeft m.b.t. de pleziervaart.

Op een aantal stellingen was Hans heel duidelijk in zijn antwoorden. Zo is hij van mening dat pleziervaarders die zich in VTS-gecontroleerde gebieden bewegen verplicht moeten zijn om een marifoon te gebruiken én verplicht moeten zijn om een vaarbewijs te hebben. Op de vraag of een alternatief communicatiekanaal dan marifoon acceptabel zou zijn antwoordde Hans duidelijk NEE. Niet alleen vanwege de aard van zijn eigen werk, maar ook vanwege het feit dat overig verkeer mee kan luisteren. Daarnaast vindt Hans ook dat men een actief moet deelnemen aan de communicatie in plaats van een afwachtende houding aan te nemen, “Als ze me nodig hebben bellen ze me maar”.

Op mijn laatste open vraag, een tip of advies voor de pleziervaarders, herhaalde Hans nogmaals zijn frustratie over het feit dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van marifoon.

2015-02-27 15.41.27

 

Comments are closed.