Uitslag enquêtes scheepvaart

No tags Permalink 0

(De specifieke cijfers staan onderaan in deze post).

Toelichting Respondenten

Ondanks dat er meer dan 450 mensen op mijn enquete gereageerd hebben, heb ik nog steeds het gevoel dat de uitslag niet geheel representatief is. De pleziervaarders die gereageerd hebben zijn veelal mensen die al ervaren zijn in het varen en ook regelmatig varen. Deze mensen zijn reeds actief betrokken bij de veiligheid op het water en aangesloten bij verenigingen, fora of andere informatiebronnen.

Liever had ik ook de “huur-vaarders” willen bereiken. Dit zijn de pleziervaarders die slechts 1 á 2 keer per jaar een boot huren en verder weinig met varen doen. Hiervoor heb ik een 10 tal jachtcharters om medewerking gevraagd, maar helaas heeft er niemand mee willen werken om mijn enquete onder hun klanten te verspreiden. Dit onderzoek zou idealiter dus een keer herhaalt moeten worden tijdens het hoogseizoen door bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen schippers te benaderen tijdens de wachttijd. Dat zal binnen mijn afstudeeronderzoek helaas niet meer mogelijk zijn gezien de deadline van mijn scriptie.

Overigens kunnen we ons afvragen in hoeverre de “huur-vaarders” gebruik willen en zullen maken van extra veiligheidsmaatregelen als ze al niet eens zichzelf scholen en informeren over de veiligheid en regels. Dat is echter een heel ander onderzoek dus ook daar zal ik mij verder niet op concentreren.

Relevante Data

Nu we al deze gegevens los van elkaar bekeken hebben is het tijd om ze samen te voegen tot een conclusie. Welke les kunnen we hier uit trekken en welke aannames mogen we nu doen op basis van deze gegevens?

Laten we eerst eens even de relevante en bruikbare informatie op een rijtje zetten:

 • 40% van de pleziervaart vaart 8 of meer weken per jaar
 • Bijna 90% van de pleziervaart beschikt over een marifoon + certificaat
 • In het hoogseizoen hebben pleziervaart en beroepsvaart dagelijks met elkaar te maken
 • Het gedrag van de pleziervaart wordt als gevaarlijk ervaren door de beroepsvaart
 • Volgens een groot deel van de beroepsvaart houdt de pleziervaart geen rekening met de beroepsvaart
 • Een derde van de beroepsvaart voelt zich onveilig in de omgeving van pleziervaart
 • Zeker de helft van de beroepsvaart en pleziervaart hebben geen onderling contact
 • Slechts een klein deel van de scheepvaart is bereid via een ander kanaal te communiceren.
 • Er is nog een grote groep scheepvaart die zegt af en toe verrast te worden door schepen in hun omgeving. Ze hebben geen ruim voldoende inzicht.
 • De gewenste inzichten die schippers aangeven zijn:
  – Eigen positie
  – Veilig oversteken van kruispunten
  – Snelheid andere schepen
  – Positie overig verkeer
  – Tijd tot passeren andere schepen
 • Zo’n 3 kwart van de scheepvaart heeft een smartphone aan boord
 • 74% van de pleziervaart gebruikt internet aan boord
 • De top ergernis aan de pleziervaart is het niet voldoende kennis van of toepassen van regels

Algemene Conclusie

Als ik in zijn algemeenheid kijk naar deze gegevens dan zie ik dat de doelgroep vooral bestaat uit ervaren schippers, zowel bij de beroepsvaart als pleziervaart. In deze enquete is geen onderscheid gemaakt in de verschillende type pleziervaart (bijv. open zeilboot vs. kajuit motorboot). Hierdoor kwam al snel terug in de feedback dat niet alle conclusies even rechtlijnig getrokken kunnen worden.

Rekening houdende met die wetenschap, en de verschillende interviews die ik inmiddels heb gehouden zie ik vooral veel kansen liggen op het gebied van wet- & regelgeving en campagnevoering.

Als er bijvoorbeeld een marifoonverplichting zou komen in de gebieden waar veel beroepsverkeer plaats vindt (Bijv. rivieren en havens) zal dit al veel impact hebben. Daarnaast is ook het invoeren van verplichte praktijkdagen voor de pleziervaart iets wat veel kan betekenen. Kleinere zaken zoals een verplichting om de schroef uit te zetten in de sluizen kunnen ook al veel irritaties voorkomen (auto’s moeten bijv. ook de motor uitzetten als een brug open is).

Wat betreft campagnevoering is Varen Doe Je Samen al een stap in de goede richting. Hier zou nog wat meer aandacht besteed kunnen worden aan praktijkdagen voor zowel de beroepsvaart als de pleziervaart. Het is tenslotte ook aan de beroepsvaart om meer inzicht en begrip te krijgen voor de pleziervaart. Zoals een waterpolitieman zo mooi zei: “Ze hebben beiden evenveel rechten op het water, ook al lijkt dat niet altijd zo.”.

Vakgeraleteerde Conclusie

Naast de algemene conclusie moet ik nu ook gaan bepalen wat ik vanuit mijn vakgebied kan bijdragen. Uit de enquête blijkt dat deze groep pleziervaart:

 • …Ervaren wordt als gevaarlijk gedragend
 • …Geen rekening houdt met beroepsvaart
 • …Reeds een marifoon aan boord heeft
 • …Voor 75% een smartphone aan boord heeft
 • …Voor 76% internet aan boord heeft en gebruikt
 • …Inzicht wil hebben in omliggend verkeer
 • …Te weinig bekwaam is in het varen
 • …Onvoldoende Stuurboordswal houdt
 • …Te weinig achterom kijkt / Niet op let

Om in ieder geval bij die groep een handje te kunnen helpen wil ik een product maken wat op smartphone / tablet kan draaien en verbinding heeft met het internet. De randvoorwaarden van dit product stel ik dan als volgt:

 • Inzicht geven in eigen positie op het water
 • Inzicht geven in positie andere schepen op het water
 • Inzicht geven in snelheid / richting andere schepen op het water
 • Inzicht geven in tijd tot passeren andere schepen op het water
 • Waarschuwing kunnen geven bij achterop komend verkeer
 • Niet meer worden dan aan HULPMIDDEL om de aandacht op het water te houden. Het mag dus geen navigatiemiddel worden.

(geef infogram een moment om in te laden a.u.b.)

0 Comments