Gesprek met VNM

Op vrijdag 27 maart heb ik een gesprek gehad met John van Gelder, bestuurslid van het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Tijdens dit gesprek heb ik een goed beeld gekregen vanuit de hoek van pleziervaart over de huidige situatie en tevens al een stukje feedback op mijn eerste concepten.

Allereerst wees John mij op de grote verschillen die er zijn tussen de type boten. Een motorboot heeft een heel ander gedrag dan bijvoorbeeld een sloep of zeilboot. Op de weg hebben de meeste typen verkeersdeelnemers eigen paden (bijv. fietspaden, trottoirs, vrachtwagenstroken, etc.). Maar op het water is dit niet het geval en varen al deze verschillende gedragende boten door elkaar.

Met betrekking tot het vaarbewijs kreeg ik een artikel van de VNM nieuwsbrief waarin te zien is dat het aantal afgegeven vaarbewijzen door Vamex fors is afgenomen. De daadwerkelijke cijfers zijn te vinden in het jaarverslag 2013 van Vamex. Wat het VNM betreft hoeft dit niet slecht te zijn gezien zij géén voorstander zijn van een verplichting voor het vaarbewijs. Het vaarbewijs is immers enkel theoretisch kennis van regelgeving. Gezien de regelgeving op het water vaak geen harde regels zijn gezien een kapitein altijd kan besluiten om iets anders te doen voegt het vaarbewijs maar een minimaal bijdrage toe. Daarnaast is het volgens het VNM ook niet haalbaar om het bezit van een vaarbewijs te handhaven en vooral ook lang niet overal relevant. Enkel op de grotere vaarwateren en de rivieren met veel beroepsvaart zou hier een mogelijkheid voor bestaan.

Een andere goede waarneming van het VNM is het algemene reisgedrag. Op alle fronten is te zien dat men nog nauwelijks aan reisvoorbereiding doet. De reisgidsen worden steeds slechter verkocht omdat men ter plekke via mobiel internet kijkt wat er te doen en te vinden is, aldus een artikel in het NRC. Volgens John zie je dit ook in de recreatievaart gebeuren. Men bereidt een reis niet meer voor maar stap gewoon de boot op en kijkt wel waar men uit komt.

Tot slot heb ik al wat feedback gekregen op mijn concepten. Het VHF-Alert concept werd goed ontvangen dit is zeker iets wat kan bijdragen aan de communicatie op het water. Echter wordt er dan wel gevraagd om dit te integreren in reeds bestaande systemen om een overvloed van systemen te voorkomen.

Het andere concept (BoatWAY) wordt is minder goed ontvangen. Zo wijst het VNM erop dat er reeds koppelingen met AIS op bestaande kaartsystemen mogelijk zijn en zijn ze bang dat er té veel informatie op 1 scherm komt. Daarnaast wordt er ook duidelijk aangegeven dat ze niet geloven in navigatie op een smartphone. Hiervoor is het scherm te klein waardoor het te veel aandacht trekt en er te weinig aandacht op het water blijft.

Kortom, wederom een goede bron van informatie en feedback om te verwerken in de vervolgstappen van mijn onderzoek!

Comments are closed.